Không thể kết nối WiFi

Nếu bạn không cài đặt WiFi cho camera ip, vui lòng đảm bảo rằng bộ định tuyến của bạn

1. Camera IP được kết nối với WiFi 2.4GHz. (không hỗ trợ 5 GHZ WiFI)

2. Tên WiFi (WiFi SSID) không thể bao gồm ký tự đặc biệt, chẳng hạn như :! @ # $% ^ & * () _ +, Mật khẩu WiFi có thể bao gồm ký tự đặc biệt.

3. KHÔNG bật bộ lọc MAC trên bộ định tuyến của bạn. Hoặc bạn cần tắt bộ lọc MAC tạm thời trước khi định cấu hình thành công máy ảnh.

4. DHCP của Router được bật, sau khi thiết lập và đặt địa chỉ IP cố định cho camera IP, bạn có thể tắt DHCP lại.

5. Mã hóa WiFi là WPA / WPA2-PSK, mã hóa AES hoặc TKIP đều ổn nếu bạn không sử dụng WPA / WPA2.

Có thể sử dụng WEP. Hiện tại nên sử dụng WPA / WPA2 vì WEP là công nghệ khá cũ và không an toàn hiện nay.

6. Kênh WiFi cần được đặt thành TỰ ĐỘNG để tránh các kênh bận rộn.

Tín hiệu không nhất quán, có thể là do:

1) Quá nhiều thiết bị chia sẻ cùng một mạng internet. Hãy cố gắng ngắt kết nối các thiết bị khác.

2) Camera IP ở quá xa bộ định tuyến nếu sử dụng kết nối WIFI

Vấn đề thiết lập và chất lượng khác, vui lòng đặt lại camera về mặc định của nhà sản xuất

Related Posts:

Wi-Fi của camera không ổn định và thường ngoại tuyến

Sau đây là một vài lý do có thể xảy...

Ứng dụng nhắc nhở offline offline khi thêm camera

Dưới đây là những điều kiện giúp bạn xử lý...

Cách điều chỉnh thời gian của camera

Bước 1. Đăng nhập ứng dụng SriHome trên điện thoại...